Ketua Program Studi : Dr. Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
Sekretaris Program Studi : Ratna Wahyu Wulandari, M.Pd

Dosen :
Agus Miftakhus Surur, S.Si, M.Pd
Dr. Yulianti Yusal, M.Pd
Atika Anggraini, M.Pd
Maziyyatul Muslimah, M.Pd.I
Erna Nurkholida, M.Pd
Erawati Dwi Lestari, M.Pd
H. Imam Masrur M.Th.I.
Dr. H. Ilham Tohari, SH, M.HI
Khainuddin M.Pd.I
Nila Zaimatus Septiana, M.Pd
Ahmad Syamsudin, M.Kom

@Copyright Tadris IPA - IAIN Kediri School Zone | Diciptakan Oleh Rara Theme. Ditenagai oleh WordPress.